Pratite nas

Odnosi s javnošću


Marija Borovičkić
press-forume@subversivefestival.com
091 2220 466


Filmski program:

Dina Pokrajac
press-film@subversivefestival.com
M 098 1654 612


Vizuali za download


Plakat Subversive Festival