Pratite nas

Odnosi s javnošću


Odnosi s javnošću:

Katarina Kosić

E kata.kosic@gmail.com

M 0918913897

Tin Nuić


Filmski program:

Dina Pokrajac

E dina@subversivefestival.com

M 098 1654 612


Izvršni producent:

 
Fran Brdar

E fran.brdar@gmail.com

M 0916060070